Forumfoajén


Här finns toaletter och sittplatser. Belägen i anslutning till våra lokaler Fenix, Gaia och Kronos.