Lika bra för allt från möten för två till närmare 700 konferensgäster.

Text: Ulf Axelsson

De kunde ha valt att avvakta, men istället satsade de framåt.
Konferera på Folkets Hus är bättre rustat än någonsin att ta emot konferenskunder med nya önskemål.
”Teknik och service är på topp för att ge goda konferensupplevelser”, säger konferenschef Roger Thurhagen under en visning.

I den nya avskilda konferensmatsalen sitter en grupp och småpratar medan maten serveras.
– Detta är en av förbättringarna, berättar Roger och nickar diskret i gruppens riktning.
– Konferensmatsalen var ett önskemål som lyftes fram av våra kunder.
Nu har vi byggt upp den och skapat en egen miljö där de kan vara i lugn och ro.
På behörigt avstånd är det livligt och full rusch med lunchgäster i den stora matsalen.
– Där kan konferensgäster också äta. Möjligheten att boka en enklare lösning med dagens lunch
till konferensdeltagarna finns självklart kvar. Maten kan antingen ingå i konferensen eller betalas av var
och en. Den valfriheten och flexibiliteten har vi märkt att konferenskunderna uppskattar väldigt mycket.

Två till 700
Specialkost blir allt vanligare och mer varierad.
Numera är hanteringen av de beställningarna lika självklara som för ordinarie mat.
– Det funkar alltid, säger Roger.
Flexibiliteten har fler uttryck. Ett är att Konferera i Folkets Hus kan ta emot allt från två till uppemot 700
gäster på möten och konferenser. Företagsledningar som vill ha avskilda små möten kan hyra in sig under
några timmar eller över dagen. För konferenser med hundratals deltagare finns stora Hebeteatern och
riktigt stora evenemang kan Apollon ta emot.
– Samma flexibla tänkande erbjuder vi genom våra fyra fasta scener, förklarar Roger.
De har olika storlekar och de kan fylla olika funktioner. Gemensamt för alla är att de har det senaste av
teknisk utrustning som standard.
– Detsamma gäller våra konferensrum.
Där finns antingen projektorer eller stora skärmar och man kan komplettera med utrustning
för videomöten i alla våra lokaler. En eller flera extra skärmar kan ställas in om det behövs.

Spridda över världen
Ett företagsmöte, med tio deltagare på plats och lika många divisionschefer spridda över
hela världen, är enkelt att hålla eftersom all teknik finns på plats. Detsamma gäller uppkoppling
om en mötesdeltagare blivit sjuk och som därför måste delta på distans.
Om man är osäker på praktiska frågor kring hur exempelvis Powerpoint eller Teams fungerar,
går det att boka en tekniker som hjälper till med de sakerna.

Bred teknisk kompetens
– Vi har väldigt bred teknisk kompetens på plats i huset. Teknikerna är serviceinriktade och hjälper
våra kunder så långt det bara går.
– Att ordna mötes- eller konferensdokumentation är lätt med dagens teknik. Vi kan
se till att allt blir inspelat. Från webbsända möten kan vi leverera filmad dokumentation.
Om kunden saknar egen Youtubekanal för sändning, går det att låna Konfereras.
Alla mötes- och konferensrum är fullt tillgänglighetsanpassade, med undantag för ett
enda rum som inte går att nå med hiss.
– Den tekniska utvecklingen har gått oerhört fort under de senaste åren och vi följer
hela tiden med i den. Samtidigt ser vi till att ha beprövad utrustning tillgänglig. De som
till exempel vill använda ett vanligt blädderblock med breda pennor behöver bara säga
till. Det löser vi.
Konfereras ambition är alltid att leverera genomtänkta lösningar som ger en god konferensupplevelse.
Roger Thurhagen funderar ett par sekunder när han får frågan om vad som ger den
upplevelsen …
– Den byggs upp av grundläggande saker som fräscha och bra lokaler, teknik som
fungerar och lite lyxig fika och mat.

Mer information om oss HÄR