Grupprum Iris


Grupprum Iris,  ligger på våning två i direkt anslutning Konferensservice.


Utrustning
Blädderblock och Whiteboard.

Teknik som ingår:
Wi-Fi
50″ skärm med HDMI och VGA anslutning.
Webcamera USB anslutning.
Möblering grupprum

Coronamöblering
Vid bord med VARANNAN stol vid bord istället för brukligt med varje.
I denna möblering går det in max 5 personer+ föreläsare.

Lokalmått
2,85 x 4 meter

Möblering 
Fast möblering: Styrelse sittning 7

Lokalskiss

Namnfakta 
Iris är i den grekiska mytologin gudarnas budbärare och regnbågens gudinna, enligt Hesiodos. Namnet Iris betyder regnbåge. Iris tillhör Okeanos generation. Hon var dotter till Thaumas och Elektra, och syster till Harpyjorna.