Bokningsvillkor

Nedan finns våra boknings- antals- och avbokningsvillkor.

När ni gjort en bokning hos oss skickar vi en bokningsbekräftelse till er via e-post, ni återbekräftar bokningen via er kundportal på webben, där ni även lämnar uppgifter om specialkost och faktureringsuppgifter.


Villkor vid paketbokning

Avbokningsregler

 • Avgiftsfri avbokning kan göras senast 30 dagar före ankomst.
 • Avbokning som görs mindre än 30 dagar före ankomst debiteras med 50% i avbokningsavgift
 • Avbokning max 14 dagar före ankomst debiteras med 75%.
 • Avbokning max 7 dagar före ankomst debiteras med fullt pris.
 • Vid artistbokning gäller särskilda avbokningsvillkor gällande gage.
 • Avbokningen skall alltid göras skriftligt.

Reducering av antal
Beställaren har rätt att kostnadsfritt reducera ursprungligt antal deltagare enligt följande:

 • Fram till 30 dagar före ankomst med 100%
 • Fram till 21 dagar före ankomst med max 20% avrundas uppåt till jämn person.
 • Fram till 14 dagar före ankomst med max 10% avrundas uppåt till jämn person.
 • Fram till 7 dagar max 5% avrundas uppåt till jämn person.
 • Senare än 7 dagar eller vid högre avbokningsandel än ovan debiteras avbokade deltagare med 100%                    

 

Villkor vid lokalbokning (exkl. Hebeteatern)

Lokalen

 • Avgiftsfri avbokning kan göras senast 30 dagar före ankomst.
 • Avbokning som görs mindre än 30 dagar före ankomst debiteras med 50% i avbokningsavgift.
 • Avbokning max 14 dagar före ankomst debiteras med 75%
 • Avbokning max 7 dagar före ankomst debiteras med fullt pris.
 • Avbokningen skall alltid göras skriftligt.

Ev. förtäring vid lokalbokning:

Reducering av antal
Beställaren har rätt att kostnadsfritt reducera ursprungligt antal beställda måltider/fika etc.  enligt följande:

 • Fram till 30 dagar före ankomst med 100%
 • Fram till 21 dagar före ankomst med max 20% avrundas uppåt till jämn person.
 • Fram till 14 dagar före ankomst med max 10% avrundas uppåt till jämn person.
 • Fram till 7 dagar max 5% avrundas uppåt till jämn person.
 • Senare än 7 dagar eller vid högre avbokningsandel än ovan debiteras avbokade deltagare med 100%               

Villkor vid lokalbokning Hebeteatern

Lokalbokningen

 • Fri avbokning kan göras senast 150 dagar innan ankomst
 • Vid avbokning senare än 150 dagar men tidigare än 120 dagar före arrangemanget debiteras 50%.
 • Vid avbokning senare än 120 dagar men tidigare än 30 dagar före arrangemanget debiteras 75%.
 • Vid avbokning senare än 30 dagar före arrangemanget debiteras 100%

Ev. förtäring vid lokalbokning:

Reducering av antal
Beställaren har rätt att kostnadsfritt reducera ursprungligt antal beställda måltider/fika etc. enligt följande:

 • Fram till 30 dagar före ankomst med 100%
 • Fram till 21 dagar före ankomst med max 20% avrundas uppåt till jämn person.
 • Fram till 14 dagar före ankomst med max 10% avrundas uppåt till jämn person.
 • Fram till 7 dagar max 5% avrundas uppåt till jämn person.
 • Senare än 7 dagar eller vid högre avbokningsandel än ovan debiteras avbokade deltagare med 100%               

Om arrangören väljer att ställa in arrangemanget återbetalas biljettkostnad inklusive serviceavgiften till kund. Folkets Hus Kulturhuset ansvarar för att kontakta samtliga kunder som har köpt biljett till det inställda arrangemanget. Folkets Hus Kulturhuset har rätt att fakturera arrangören serviceavgiften för de återlösta biljetterna.