Teamutvecklingskonferens

Konferenspaket – Teamutveckling


Tillsammans med LITO Utveckling och Charlotte erbjuder vi ett antal olika seminarier/workshop på temat teamutveckling.


Om Charlotte

Charlotte har en bakgrund inom Volvokoncernen som chef i produktion, Områdesansvarig personalman och HR Business Partner. Charlotte hade tidigare företaget Charlotte Samtalspartner

(2009). Där hon de första åren arbetade mycket med individuella samtal & coaching som övergick att även inkludera teamutveckling och organisationsfrågor. Det blev då en naturlig utveckling att starta upp LITO utveckling under 2014.

Charlotte är fil kand. Personalvetare inriktning organisation & företagsekonomi, certifierad Livs- och karriärcoach i Livs- och karriärplaneringsmetoden TM. Samt diplomerad Psykosyntesterapeut (2009) vid PSI i Göteborg. Utbildningen är femårig. Charlotte är medlem i psykosyntesföreningen som är en yrkesorganisation för psykosyntesterapeuter, organisationskonsulter & coacher.

Charlotte verkar som mentor åt NYC, Nyföretagarcentrum och Connect Väst Fyrbodal sedan 2011.


Samarbete

En av hörnstenarna i teamutveckling är att samarbeta.
Oavsett om samarbetet funkar bra eller mindre bra på din arbetsplats, så kan vi alltid utveckla det.
Vad är syftet med att utveckla samarbetet?

Jo, det är en konkurrensfördel att få bättre flyt i samarbetet i din arbetsgrupp.
Vi blir mer effektiva genom att dra nytta av varandra, träna och öka vår kommunikation, dela med oss av vår kunskap.
Detta leder i sin tur, att det blir roligare och att vi mår bättre. Resultatet blir både effektivitet och arbetsglädje som ökar vinsten för företaget/organisationen.

Målgrupper:
Arbetsgrupper 10-15 st. inom företag och organisationer.
Både stora, medelstora och små organisationer. Vid fler än 15st blir det en work-shop.


Personligt Ledarskap

Varför är det viktigt att kunna leda oss själva?
I dag lever vi i en komplex värld, med det menar jag, att vi både på arbetet och i livet har mycket kontakter, nätverk och utbud att välja ibland.
Vi behöver alltmer få ihop arbetet med vår fritid, hälsa och familj/relationer.
Livsflödet går snabbt och vi ska vara effektiva, bemötande och göra våra arbetsuppgifter till hög kvalitet.

Utifrån storytelling bygger Charlotte en heldags workshop om Personligt Ledarskap.
Vi får följa en flickas resa genom livet.
Under hennes resa, delar vi med oss av våra egna erfarenheter, gör olika övningar inom området och får till oss verktyg och modeller som vi får användning av i vår vardag, både i vårt arbetsliv och privatliv.

Målgrupp: Nätverk, Vd/ägare i mindre företag, chefer/ledare & projektledare i företag och organisationer, idrottsledare, HR-specialister, Marknad, Inköp och     Ekonomi ansvariga.


Förändring

Vi har alla erfarenheter av större och mindre förändringar.
På denna utvecklingsdag får vi gå igenom en förändringsprocess utifrån där vi är idag och vari vår utveckling är.
Delar ur innehållet är: hur vi hanterar en förändring och de motstånd och hinder som vi behöver övervinna, kopplingen mellan förändring och avslut.

Vi lyssnar till varandras erfarenheter och gör övningar som tränar oss i vårt arbete med förändring.
Vi kopplar också till teori och modeller som hjälper oss i förändringsarbetet.

Målgrupp: Ledningsgrupp och Arbetsgrupper inom företag och organisationer. Både stora, medelstora och små företag och organisationer.
Gruppstorlek 10-15 st. vid fler än 15 st. blir det en work-shop.


Om upplägget

Datum
Kursen är skräddarsydd för dig och ditt företag/organisationer och hålls på datum som vi tillsammans bestämmer.

Pris 2018
Rörlig del: 389:- per person
Fast del: 20.000:-

Pris 2019
Rörlig del: 399:- per person
Fast del: 20.600:-

I priset ingår
Heldagsutbildning inkl. lokal, fika, lunch, fika.
En förträff hos beställande företags representant inkl. resa max 10 mil från Trollhättan.
Förberedande utifrån ovan samtal.
Kursmateriel
Uppföljningssamtal med beställande person med återkoppling och sammanfattning, dokumentation.

Plats
Konferera- Folkets Hus Kulturhuset i Trollhättan.

Moms
Samtliga priser är exkl. moms.


Referenser

”Idag har vi en jättebra samsyn i gruppen tack vare Charlotte hon har en förmåga att styra in oss på rätt väg. Vi kommer att anlita Charlotte många gånger framöver”
Jörgen Aronsson – Trollhättan Energi