SSO-Extra

:

Välkommen till Premiär av Sweden Symphony Orchestra med mingel.
Program
14:30  – 15:30 Mingel
16:00 Konsert  med paus.
18:30 Tack för idag.

Anmälan gäller för inbjudan med en gäst. 

Anmälan VIP-inbjudan Premiär SSO 16 oktober 14:30

Ange vilket företag/organisation du representerar. Är du inbjuden som privatperson ange "Privat"
Inbjudan gäller för dig och en gäst.