Välkommen till ett laddat möte om elbilsladdning

Elbilsutvecklingen har gått med rasande fart. Vid årsskiftet 2021/2022 fanns det 300 000 laddbara bilar i Sverige, vilket motsvara 6% av bilflottan.

Beräkningar säger att om 8 år, 2030, kommer hälften av alla personbilar vara laddbara.

Vi vill vara med och hjälpa till med omställningen och göra ”hemmaladdning” möjlig för så många som möjligt.

Därför bjuder Trollhättan Stad och Trollhättan Energi in Samfälligheter, Bostadsrättsföreningar, fastighetsägare och företag på information om elbilsladdning.

Vi önskar att hela eller delar av styrelser och hyresgäster från samfälligheter och bostadsrättsföreningar samt beslutsfattare från företag kommer och informerar sig.

Om frågan inte varit upp för diskussion tidigare så kommer den att komma upp och erbjuder vi er grundkunskap i denna fråga.

Privatpersoner är också välkomna som är intresserade och vill höja sin kunskap.

Öppet hus tisdagen den 24 maj klockan 18.00-20.00

Plats: Folketshus i Trollhättan eller digitalt via Teams-länk

17:30                  Vi testar uppkopplingen för våra digitala deltagare.
17:30                  Kaffe och smörgås.
18:00                  Välkomna! Patrik Dokken Energirådgivare Trollhättan Stad.
                           Utvecklingen av laddbara bilar, Jonas B Trollhättan Energi.
                           Laddboxar och lastballansering, Samer A och Joakim W Trollhättan Energi.
                           Kort paus.
                           Det smarta laddsystemet, Kristian Sandahl ChargeNode.
                           Lantmäteriet anläggningsbeslut, Patrik Renfors.
                           Information från Skattemyndigheten om momsplikt.
20:00                  Avslutning och frågor.


Tiden för anmälan är passerad.